• head_1.jpg
  • head_2.jpg
  • head_3.jpg
  • head_4.jpg

ДУШАТА НА ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА

Една от най-атрактивните забележителности в Черни Осъм е Природонаучният музей. Основан е през 1956 г. от местния учител по биология Илия Христов и негови ученици. През 1977 г. сбирката е пренесена в специално пригодена за целта сграда, която през 1992 г. придобива статут на природонаучен музей.

В трите зали на музея е уловен духа на Централна Стара планина. Има повече от 700 препарирани животни, обитаващи горите, върховете и реките на планината. Най-забавна е атракционната зала. В нея са събрани различни бозайници и птици, хищници и тревопасни. Когато посетителите минават покрай експонатите, могат да чуят звуците и песента на всеки един бозайник, влечуго и птица. 

Семеен хотел http://bulgariatravel.org/

Пъстрата колекция от насекоми е подредена във втората зала, където са и представители на отровни и неотровни змии и около 120 вида грабливи, пойни и водни птици, реещи се в „Централния балкан”.

Достатъчно е да прекараме съвсем малко време в Природонаучния музей, наблюдавайки препарираните животни и слушайки записаните им гласове, за да осъзнаем колко ценна и важна е дивата природа. Животните са много симпатични и дори приличат на големи плюшени играчки, но от своите стойки те се взират в нас със стъклените си очи и ни отправят мълчаливо послание. А то гласи, че ние сме длъжни да пазим живите им роднини и да се грижим за природата, защото сме част от нея.

TOP